logo

Jungovska analiza (analitična psihologija)

Psihoanaliza je raziskovalna metoda spoznavanja sebe in/ali reševanja težav v obliki pogovora. Dialog poteka med analitikom in drugo osebo po stopnjah in načinih, ki so primerni za posamezno situacijo. Osebno delam po metodi analitične psihologije, imenovane tudi jungovska analiza.

Če vidite življenje kot proces, ki ga lahko soustvarjate, in zato želite sprejeti, razumeti in spoznati sebe, je to pristop za vas. Eden izmed ciljev analize (poleg reševanja klasičnih težav, ki jih ljudje imamo s čustvi, zdravjem, počutjem … ) je lahko tudi, da poiščemo ‘celega sebe’ – in s tem se ‘celimo’. C.G. Jung, začetnik te metode, je temu procesu rekel individuacija.

5111660-desktop-hd-wallpapers

Ključne besede analitične psihologije so:

Individuacija
Življenjski proces, skozi katerega zaživimo v svoji polnosti. To je samostojna pot, na kateri najdemo tisto, kar nas loči od vseh drugih; kar je samo naše. To nas hkrati – paradoksalno –  na kvalitetnejši način poveže s svetom. Ko se v polnosti spoznamo, namreč lažje najdemo svoje pravo mesto v svetu in ga tudi zavestno udobno zasedemo.

Nezavedno
Z vidika analize je biti v stiku z nezavednim zelo dragoceno. Analitični pogled izhaja iz teorije, da je nezavedno največji psihofizični del človeka, ki ni človekov nasprotnik, ampak sodelavec in pogosto tudi vodja. Zato z njim iščemo stik in v njem iščemo odgovore, ki jih naš razumski del, ki je povezan z ego-zavestjo, sam ne zmore najti.

Iskanje smisla oz. simbolne ravni
Tu gre za tisti smisel življenja, ki je individualen, kljub dejstvu, da živimo v družbi in se ji funkcionalno prilagajamo. Ljudje – znanstveno dokazano – nismo srečni zaradi pridnosti ali bogastva, ampak zato, ker imajo stvari za nas določen pomen. Ta simbolna raven je včasih imenovana tudi duhovna oz. dušna raven. Po analitični psihologiji je duševna polnost ena izmed osnovnih potreb človeka, primerljiva s potrebo po odnosih in telesnem zdravju.

Razumevanje sanj
Sanje so pot, po kateri se nezavedno najlažje v polnosti in neomejeno izrazi, zato je razumevanje lastnih sanj lahko izrednega pomena. Sanje so lahko ključ do razumevanja preteklih dejanj in tudi naše vodilo v prihodnost (imajo teleološko funkcijo), simbolno nam kažejo, kaj naše nezavedno želi in kje se nahajamo v življenju.

Aktivna imaginacija
Je kognitivna metoda, kjer domišljijo uporabimo kot ‘organ’ za razumevanje sebe. Discipline aktivne imaginacije je najti med različnimi filozofskimi in duhovnimi tradicijami, na zahodu je metoda poznana prek C. G. Junga, ki je odkril njene terapevtske kvalitete. Uporabljamo jo kot most med nezavednim in zavestnim egom.

6c8c086cb24bb4c0ea1c2dcf5d30c598

 

 

Plusi in minusi metode

Plusi
Metoda je skrajno neinvazivna in spoštljiva do celega človeka. Temelji na ideji, da je nezavedno človekov največji in najmočnejši psihofizični element, s katerim se lahko naučimo dobrega, sodelovalnega odnosa. Ta odnos pa (s pomočjo analitika) vzpostavlja vsak sam. Nezavedno (po Jungu) ni samo prostor, kamor stvari potlačimo, ampak tudi prostor, odkoder pridejo ideje in stvari, ki jih o sebi še nismo spoznali. Ko imamo stik z nezavednim, postanemo kreativni na sebi lasten način.

Ker se proces dogaja v individualnem ritmu, so osebnostne spremembe lahko globoke in trajne. Ustvarijo se nove miselne, čustvene in nevronske povezave.

Analitični pogled predvideva, da stvari, ki smo jih počeli in čutili desetletja, rabijo kvalitetno obravnavo, da se lahko trajno spremenijo. Prinese tudi globoko razumevanje sebe in s tem nov pogled in novo energijo za življenje nasploh. Spotoma tudi pridobimo izkušnjo globokega, zaupnega odnosa s sočlovekom – odnosa, ki že sam po sebi zdravi. Kljub temu, da je odnos z analitikom na nek način umetno ustvarjen, so čustva in spoznanja v njem popolnoma resnična, saj zrcalijo življenje izven teh pogovorov. Metoda je zato čuječa in globinska.

Minusi
Ker je to metoda s t. i. ‘odprtim koncem’, se ne da vnaprej natančno napovedati, kako dolgo bo proces trajal. Traja tako dolgo, kot je potrebno. Včasih nekaj mesecev, drugič nekaj let. Vi sami (v dogovoru z analitikom) se odločite, kdaj je proces zaključen in so vaši cilji doseženi. Metoda je torej lahko dolgotrajna, zato prinaša s tem povezano finančno odgovornost.
Zahteva tudi določeno predanost in posvečenost sebi – če je to minus, pa presodite sami.

Kako analiza poteka?

Uvodno srečanje
Uvodno srečanje je namenjeno predstavitvi vaših težav, procesa psihoanalize in z moje strani procesa analize oz. načina dela. Na uvodnem srečanju se po začetnem pogovoru lahko odločimo za način nadaljnega sodelovanja. Uvodno srečanje ni obvezujoče.

Nadaljevanje in trajanje analize
Ob vključitvi v psihoanalitični proces, po začetnih petih do desetih urah skupaj oblikujemo natančnejši dogovor za nadaljnje delo. Srečanja potekajo vsaj enkrat tedensko, v zaupnem odnosu in varnem okolju. Stalnost srečanj zagotavlja dober potek terapije in ustvarja napredek. Trajanje psihoanalize je prilagojeno potrebam posameznika.

Več informacij ali prijava na naslovu tina.turka@gmail.com

© Tina Turk | 2018