logo

Individualno delo

Individualno delo je klasična oblika svetovalne, psihoterapevtske ali psihoanalitične pomoči. Posega globoko v psihološke teme, poteka v varnem okolju, kjer – z izjemo ogrožanja zdravja ali življenja sebe ali drugih – vse, kar se zgodi, ostane med vami in menoj. Individualno delo je pomembno tudi zato, ker ponazarja človekovo primarno potrebo, da smo slišani, videni, da imamo v stiku z eno osebo njeno polno pozornost. Individualno delo se lahko kombinira s skupinskim delom. Možna so tudi posamična srečanja s pogovori, ki so svetovalne narave.

Kako psihoanaliza ali psihoterapija poteka?sončnica

Uvodno srečanje
Uvodno srečanje je namenjeno predstavitvi vaših težav, procesa psihoanalize in z moje strani procesa analize oz. načina dela. Na uvodnem srečanju se po začetnem pogovoru lahko odločimo za način nadaljnega sodelovanja. Uvodno srečanje ni obvezujoče.

Nadaljevanje in trajanje terapije
Če se odločite za vključitev v psihoterapevtski proces, skupaj oblikujemo dogovor za nadaljnje delo. Srečanja potekajo tedensko, v zaupnem psihoterapevtskem odnosu in varnem okolju. Stalnost srečanj zagotavlja dober potek terapije, ustvari občutek varnosti in omogoča napredek. Trajanje psihoterapije se prilagaja potrebam posameznika. Odvisno je od vrste težav posameznika in ciljev, ki jih želi doseči. Za dosego globljih in trajnejših rezultatov je priporočljiva terapija, ki traja daljše obdobje.

Več informacij ali prijava na  tina.turka@gmail.com