logo

Psihoterapija

img-images-automn-land-art-june-jo-jodie-15084Psihoterapijo opravljam po principih analitične psihologije, po potrebi pa dodajam druge elemente (posebno pri delu s posledicami travme).

Ključna razlika med psihoanalizo in psihoterapijo je, da je psihoterapija lahko (za določen čas in po potrebi) bolj edukativno in ciljno naravnana. Za obe je potrebno imeti željo po spremembi, pravo naravnanost in dovolj časa zase. Odsotnost časa zase je lahko sama po sebi simptom!

Pomagam vam lahko pri:

–  soočanju s travmatičnimi in stresnimi dogodki;
–  soočanju s posledicami razvojne travme (zapuščenost, izoliranost ali samo nejasni občutki glede tega);
–  čustvenih, psihičnih in fizičnih travmah;
–  šok travmi, kumulativni travmi, sekundarni travmi in transgeneracijski travmi;
–  razvijanju zaupanja v odnosih (učenju varne navezanosti);
–  nejasnih občutkih strahu in stresa;
–  nejasni ali slabi samopodobi;
–  narcisističnih nagnjenjih ali motnjah, ki bi jih želeli odpraviti;
–  občutkih praznine in iskanju smisla;
–  obsesivno kompulzivnih motnjah;
–  izgorelosti (psihološka podpora in svetovanje);
–  razumevanju vaših zavednih in nezavednih motivacij;
–  analizi/razumevanju sanj in drugih nezavednih vzgibov;
–  psihosomatskih težavah (tudi nepojasnjeni občutki v telesu);
–  razvijanju čuječnosti (tehnika in razumevanje);
–  iskanju identitete (čustvene, psihične, spolne);
–  razumevanju vaše tipologije (po Jungu);
–  razumevanju in sprejemanju sebe;
–  globinskih osebnostnih spremembah in iskanju višje kakovosti življenja.

Kako psihoterapija poteka?

Uvodno srečanje
Uvodno srečanje je namenjeno predstavitvi vaših težav, procesa psihoanalize in z moje strani procesa analize oz. načina dela. Na uvodnem srečanju se po začetnem pogovoru lahko odločimo za način nadaljnega sodelovanja. Uvodno srečanje ni obvezujoče.

Nadaljevanje in trajanje terapije
Po vključitvi v psihoterapevtski proces, skupaj oblikujemo dogovor za nadaljnje delo. Psihoterapevtska srečanja potekajo enkrat tedensko, v zaupnem psihoterapevtskem odnosu in varnem okolju. Stalnost srečanj zagotavlja dober potek terapije, ustvari občutek varnosti in omogoča napredek. Trajanje psihoterapije se prilagaja potrebam posameznika. Odvisno je od vrste težav posameznika in ciljev, ki jih želi doseči. Za dosego globljih in trajnejših rezultatov je priporočljiva terapija, ki traja daljše obdobje.

Več informacij ali prijava na tina.turka@gmail.com