logo

Simbolika kot metoda dela

Suzan-DrummenSimbolika in psiha – metode dela

Simbolni jezik je predrazumski jezik. Je tisti del nas, ki izhaja iz nezavednega – zato je iskanje stika z njim človeka od nekdaj fasciniralo. Ko nekaj jasno vemo, za to namreč ne potrebujemo več simbola, ampak lahko stvar razložimo in razumemo. Ko se razumevanje v nas šele poraja, pa so simboli ključni. C. G. Jung jih je tako imenoval tudi ‘ključi transformacije’, ker so za človekovo psiho ključni elementi pri stiku s pred-zavednim.

Za razliko od znaka, ki ima točno določen pomen, izhaja simbol iz globine našega nezavednega. Razlaga je zato lahko individualna ( poveže nas z našim najglobljim jazom) in istočasno skupna – prek kulturne umeščenosti nas poveže z zunanjim svetom.

Simboli so ključi do naše psihe in z njimi lahko zavestno delamo. Simbolna so lahko tudi dejanja, gibi, predmeti … Ko iščemo stik s svojim notranjim, duševnim svetom, so simboli lahko trajen vir inspiracije in informacij. Pri analitičnih pristopih, kjer dajemo velik pomen nezavednemu, se pogosto posvečamo vsaj enemu od ‘jezikov’ simbolov. Ljubitelji Jungove teorije osebnosti, ki proučujemo tudi kolektivno nezavedno, se radi posvečamo prevajanju simbolov iz kolektivnega prek kulturnega v individualno ter tako najdemo odgovore in razlage za psihološke aktivnosti.

Ljudje smo bitja odnosov in zgodb, zato je simbolno življenje za našo duševnost izrednega pomena. Preden nekaj razumemo, lahko s to stvarjo prek simbolne razlage vzpostavimo odnos. Simboli so zato most med kolektivnim in individualnim, med nezavednim in zavestnim. Moja akademska umetniška znanja so temelj, na katerem sem zgradila poznavanje simbolne govorice sanj, asociacij, zgodb, mitologije, arhetipske astrologije, vizualnega izraza in giba.
Tukaj tako predstavljam nekaj metod dela s simboli.

SanjeLuna
Sanje so po Jungu tista pot iz nezavednega do zavestnega, po kateri ‘promet informacij’ najbolj nemoteno poteka. Ego-zavest se med spanjem umakne in nezavedni del nas lahko v miru sporoči, kar se mu zdi pomembno ali potrebno vedeti.

V sanjah tako lahko najdemo prenekatero mnenje našega nezavednega, naš izziv pa je, da si ga razložimo. Freud je odkril zjemen pomen sanj prek psihoanalize in ideje, da s sanjami kompenziramo tisto, česar je v dnevnem življenju preveč ali premalo. Jung pa opozarja, da je sanja sama po sebi sporočilna, da ima teleološko vrednost, se pravi, da nam življenje skozi sanje kaže, kaj bi od nas želelo. Jungova ideja nas vabi, da prisluhnemo sanjam in se naučimo govorice naših sanj – samo mi v končni fazi lahko sanje res tolmačimo, ker mi sami živimo s svojim nezavednim svetom. Tako sanje niso le vzvratno ogledalo, temveč tudi smerokaz, s pomočjo katerega sčasoma bolje vidimo, kje se nahajamo.
Možno je individualno delo z analizo sanj.

Arhetipska/psihološka astrologija*Kastracija Urana Giorgio Vasari
Ko so budisti prinesli svojo modrost v zahodni svet, so kozmične, univerzalne resnice in modrosti uspešno prevedli v psihološki jezik. Ko govorimo o arhetipski astrologiji, je zadeva podobna. Temelji na grški mitologiji, ki je temelj naše trenutne civilizacije. Pri tem gre za prevod jezika kolektivne simbolike naše civilizacije v uporabno osnovo, iz katere lahko vsak črpa svojo individualno zgodbo. Ta je lahko povezana z ritmi časa, ki jih klasična astrologija spremlja stoletja, še iz časov, ko je bila neposredno povezana z astronomijo. Raziskujemo tudi povezavo z lastnim doživljanjem simbolike, ki je v določenem življenjskem obdobju v ospredju.
Podobno kot sanje, mitologija ali slike nam astrološki simboli kot eden najstarejših simbolnih jezikov (z impresivno več-tisočletno statistiko) nosijo simbolna sporočila, ki so namenjena istočasno vsem, a imajo samo za nas določen pomen. Vizualni simbolni prevod kolektivnega v individualno je preslikava osebne mandale (ki jo predstavlja astrološka karta) v vsakdanje življenje in razvijanje razumevanja dinamike znotraj teh simbolov.
*Opozorilo/disclaimer: Psihološka astrologija ne napoveduje prihodnosti, ampak je simbolni jezik, s katerim lažje raziskujemo in razumemo lastno psihodinamiko.
Možna je enkratna ali večkratna obravnava na temo arhetipske/psihološke astrologije.

Mitologijavenus
Mit je skupna psihološka resnica človeštva, v mitih obstajajo vse zgodbe, ki se nikoli niso zgodile in se hkrati stalno dogajajo. Istočasno je psihološki prostor, kjer bogovi in človek so-obstajajo. Tradicionalno sta v mitologiji človek in bog(bogovi) pogosto v dialogu, zato tudi v naši psihi to predstavlja priliko, da najdemo ‘svoj mit’ in ‘svojega boga’. Pri delu z mitologijo se lahko pogovorimo in srečamo z energijami in močmi, ki so večje od nas in prinašajo transcendentalna sporočila Narave kot celote. Če v življenju najdemo svojo zgodbo, je naša duša mirna in naš obstoj osmišljen. Kako zelo nas naša zgodba določa, lahko vidimo prek kulturno samoumevnega načina, da svoj poklic predstavimo kot del naše osebnosti. Navadno se predstavimo ‘sem Janez, krojač’ ne pa ‘ime mi je Janez in znam krojiti’. Tako s pomočjo mitologije, neke vrste pra-zgodbe, ki ji dopustimo, da živi v nas in skozi nas, lahko najdemo tudi svojo zgodbo, sestavljeno iz vseh mogočih dogodkov, a vendar hkrati popolnoma edinstveno, našo.
Možno je individualno delo z mitologijo in analiza pravljic, filmov.

Analiza kreativnega izrazaPhoto-P.Lebreton
Naše risbe, skulpture, glas in telo – vse to je veliko bolj neposredno povezano z nezavednim, kot naša ego-zavest. Ko raziskujemo svoje nezavedne motivacije in poskušamo razumeti, kaj nas vodi, so ta orodja zelo pomembna. Pri risanju, gibu … ne gre za umetniško kvaliteto, ampak za razumevanje sebe. O čem govori risba? Kaj pove telo? Kakšni so ob tem naši občutki, asociacije? Raziskujemo.
Možno je individualno raziskovanje simbolike likovnega izraza.

© Tina Turk | 2018